DZIEŃ CHŁOPAKA

Buzia Twoja uśmiechnięta,

w dniu radosnym Twego święta.

Przyjmij proszę me życzenia,

niech się spełnią Twe marzenia.

Ważna dzisiaj data taka,

bo to przecież Dzień Chłopaka!

 1

Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć – kliknij tutaj DZIEŃ CHŁOPAKA

   W tym wyjątkowym dniu Panie Anna Świtaj, Katarzyna Głodek, Katarzyna Ziętara i Edyta Panas przygotowały dla wszystkich dzieci atrakcje związane ze świętem chłopców. Oprócz wielu życzeń i prezentów było też wspólne śpiewanie i odgadywanie zagadek na temat znanych i lubianych postaci z bajek oraz ulubionych zabawek. Wspólnymi siłami układaliśmy puzzle i wykonaliśmy prace plastyczne by następnie wziąć udział w quizie dotyczącym naszych chłopców. Dzięki odgadnięciu wszystkich zagadek, każdy z chłopców dostał kolorową i wesołą przypinkę. Na koniec nie zabrakło nam czasu na to, co lubimy najbardziej – tańce i zabawy ruchowe oraz jak na łasuchów przystało, słodki poczęstunek przy wspólnym stole.

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniach.

 

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Głodek

 

 

WYCIECZKA DO OGRODÓW „DAGLEZJI”

   W dniach 18 i 19 września korzystając z pięknej pogody wybraliśmy się do wspaniałego ogrodu pokazowego Centrum Ogrodniczego „Daglezja na Zielonej” w Rykach. Podczas spaceru w promieniach słońca i przy powiewie ciepłego wiatru podziwialiśmy uroki jesiennego ogrodu. Bujna roślinność, piękne elementy architektury ogrodowej i kręte ścieżki pomiędzy nimi cieszyły nas i pobudzały nasze zmysły. Jesienne barwy liści i kwiatów, bujające się na wietrze trawy i szemrzące pod stopami kamyki były ciekawym doznaniem sensorycznym. Odpoczynek wśród drzew i śpiewu ptaków z widokiem na staw był niezwykle relaksujący. To była wspaniała przygoda, która pozwoli nam radośnie przywitać nadchodzącą jesień.

1Zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć – kliknij tutaj DAGLEZJA

Organizacja i tekst: Monika Pietrzyk-Bilska

Foto: Katarzyna Głodek

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

    W poniedziałek 3 września uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Serdecznie powitaliśmy naszych wychowanków i ich rodziców,  zarówno tych , którzy byli z nami już od dawna, jak również tych, którzy  w tym roku rozpoczęli swoją  naukę w naszym Ośrodku.  Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej strony i śledzenia wydarzeń jakie zaplanowaliśmy na bieżący rok szkolny. Będzie ciekawie i wesoło.

Wszystkim życzymy samych sukcesów, spokojnej i owocnej pracy oraz nauki.

1

zapraszamy do obejrzenia pozostałych zdjęć – kliknij tutaj ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018

NA ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM

WYCHOWANKÓW OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

ORAZ INNYCH UCZNIÓW  

NAZWA ORAZ ADRES ZLECENIODAWCY:

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

08-500 Ryki

Ogrodowa 6

NIP 5060077090

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie świadczyć usługę polegającą na przewożeniu

wychowanków z miejsca zamieszkania do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach

oraz z Ośrodka do miejsca zamieszkania.

3.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: OD 1 wrzesnia 2018 r do 30 czerwca 2018r

4.TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA: ———

OGÓLNE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY:

a/ przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie pojazdami dostosowanymi do przewozu dzieci

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

b/ pojazd powinien być przystosowany do jednorazowego transportu nie mniej niż 5 osób (czworo

dzieci i jeden opiekun) oraz miejsce na wózek inwalidzki,

c/ usługi transportowe w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych muszą być wykonane co

najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych wyposażonych

w specjalistyczny sprzęt (tj w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych lub windy

umożliwiającej wjazd wózka z osobą niepełnosprawną do samochodu oraz w pasy do mocowania

wózków),

d/ Wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas

przewozu i pozostających w związku z przewozem,

e/ pojazdy Wykonawcy muszą posiadać ubezpieczenie: OC, AC, NNW,

f/ Wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa

i higieny,

g/ w przypadku awarii pojazdu Wykonawca podstawia inny środek transportu zapewniający

bezpieczny przewóz dzieci.

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY:

a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w

zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie

drogowym (Dz. U, z 2007r Nr 12 poz. 874 z póź. zm.);

b/ dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do realizacji

wykonania zamówienia.

SZACUNKOWA (PRZEWIDYWANA) LICZBA KILOMETRÓW DOWÓZ/ODWÓZ

MIESIĘCZNIE TO: 5500 km

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w trakcie realizacji zamówienia: zmniejszenie lub zwiększenie kilometrów lub ilości odwozów/przywozów.

PRZY WYBORZE OFERTY CENOWEJ ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ

KRYTERIUM – CENA, FORMA PŁATNOŚCI – PRZELEW.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

a/ Wykonawca na formularzu oferty podaje cenę ryczałtową brutto za 1 km,

b/ Cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu

należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia (koszty

dojazdu do miejsca realizacji usługi, koszty postoju, koszty pracy kierowców, koszty ubezpieczenia,

napraw pojazdów, itp.)

SKŁADANIE OFERT:

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę w wersji papierowej należy złożyć najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2018 r do godziny 14,00

na adres:

OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZY

08-500 RYKI, OGRODOWA 6

Koperta powinna być opieczętowana, zawierać nazwę z adresem Wykonawcy oraz

Zamawiającego, a także napis:

„ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 NA ŚWIADCZENIE USŁUG

TRANSPORTOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEWOZEM WYCHOWANKÓW OŚRODKA

REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH ORAZ INNYCH UCZNIÓW”

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

  W dniu 22 czerwca o godzinie 11.00 rozpoczęliśmy uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

   Ten rok , jak i poprzedni był dla nas bardzo pracowity, ale także dał nam dużo radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

   Podczas uroczystości Pani Dyrektor Beata Dudzik, podziękowała wszystkim pracownikom i rodzicom za współpracę. Dzieciom zostały wręczone zaświadczenia i słodkie upominki. Nasze kochane dzieciaki wraz ze swoimi opiekunami, w wyrazach wdzięczności, wręczały pracownikom pachnące kwiaty.

   Pani Anna Świtaj, w związku z planowaną uroczystością nadania imienia placówce, zaprezentowała krótki film dotyczący życia i działalności Janusza Korczaka, którego wybrano na patrona Naszego Ośrodka.

  Z końcem bieżącego roku szkolnego okres edukacji w naszym Ośrodku zakończyła Magda, z którą przez 8 lat spędziliśmy wiele wspaniałych chwil. Na pamiątkę wspólnie przeżytych lat, Madzia otrzymała foto-książkę wraz z życzeniami.

  Magda wraz ze swoją mamą, ciepłym słowem podziękowała wszystkim pracownikom za wspólnie spędzone lata oraz wsparcie w trudniejszych chwilach. My również dziękujemy Madzi za to, że z nami była. Choć rozstania nadszedł już czas,na zawsze pozostanie nam bardzo bliska.

   Pragniemy również złożyć serdeczne podziękowania i pożegnać ks. Pawła Padysza, który w bieżącym roku szkolnym prowadził zajęcia religii w naszym Ośrodku, często zachęcając młodzież do brania udział w zajęciach, w ramach wolontariatu.

  Dziękujemy także młodzieży, która aktywnie i systematycznie odwiedzała nasz Ośrodek w ramach wolontariatu i z zaangażowaniem włączała się do opieki i zabawy z wychowankami naszej placówki w czasie wolnym od zajęć.

dav

Do obejrzenia zdjęć z uroczystości zapraszamy do Galerii

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO ORGANIZOWANEGO

PRZEZ  OŚRODEK REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

W związku z zakończeniem konkursu plastycznego nt. „ Życie i twórczość Janusza Korczaka”, organizowanego przez nasz Ośrodek, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych:

 • I kategoria – Przedszkola

 • II kategoria – klasy 1-3

 • III kategoria – klasy 4-6

W I kategorii – Przedszkola – wyróżniono 7 prac:

I miejsce – Wiktor Dubikowski – Miejskie Przedszkole nr.4 Dęblin

II miejsce – Kacper Zaręba – Samorządowe przedszkole nr.2 Ryki

III miejsce – Nikola Nobis – Miejskie Przedszkole nr.4 Dęblin

Pozostałe osoby wyróżnione:

 • Martyna Kopeć – Miejskie Przedszkole nr.4 Dęblin

 • Agata Błachnio – Miejskie Przedszkole nr.3 Dęblin

 • Goławska Lilia i Zdrojewski Adam – Miejskie Przedszkole nr.4 Dęblin

 • Zofia Wiciejowska – Miejskie Przedszkole nr.4 Dęblin

W II kategorii – klasy 1-3 – wyróżniono 5 prac

I miejsce – Zofia Kępka – klasa IIIa PSP Nr.1 Ryki

II miejsce – Nikola Jeżewska – klasa IIIb PSP Nr.1 Ryki

III miejsce – Alicja Skorupa – klasa III SP Gózd

Pozostałe osoby wyróżnione:

 • Wiktoria Kozłowska – klasa II SP Nr.3 Dęblin

 • Joanna Miłosz – klasa III b PSP Nr.1 Ryki

W III kategorii – klasy 4-6 – wyróżniono 7  prac:

I miejsce –  Kasia Bryzek – klasa VI a PSP nr.2

II miejsce – Wiktoria Panas – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie

III miejsce – Michał Mierzwiński  – klasa IV b PSP nr.2

Pozostałe osoby wyróżnione:

 • Zofia Jaguś – klasa VI a PSP nr.2

 • Weronika Janiak – klasa IV b PSP nr.2

 • Dominika Graczyk – klasa IV b PSP nr.2

 • Mateusz Olek – IV c PSP nr.2

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystości nadania imienia placówce.

Informacje o terminie uroczystości zostaną przesłane do placówek oświatowych, z których zostali wyłonieni zwycięzcy.

WYNIKI KONKURSU NA LOGO OŚRODKA

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA LOGO OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W RYKACH

   W związku z zakończeniem konkursu na LOGO naszego Ośrodka, komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

     W konkursie wzięło udział 33 prace, z których wyróżnionych          zostało 10.

                 Miejsce I– Klaudia Cebula – ZSZ Nr.1

                 Miejsce I ex aequo – Daniel Kania – ZSZ Nr.2

                 Miejsce III – Julia Bryzek – I LO

 

Pozostałe osoby wyróżnione:

 • Antonina Lewczyk – PSP Nr.2 Ryki

 • Aleksandra Sapiela – PSP Nr.2 Ryki

 • Julia Lis – PSP Nr.2 Ryki

 • Natalia Sikorska – PSP Nr.2 Ryki

 • Filip Żelazko – PSP Nr.2 Ryki

 • Mikołaj Ochap – PSP Nr.2 Ryki

 • Emilia Maraszek – PSP Nr.2 Ryki

 • Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

 • Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas uroczystości nadania imienia placówce.

  Informacje o terminie uroczystości zostaną przesłane do placówek oświatowych, z których zostali wyłonieni zwycięzcy.

DZIEŃ RODZINY

1

W dniu 6 czerwca, w naszym Ośrodku, świętowaliśmy Dzień Dziecka połączony z Dniem Rodziny.

Wychowankowie bawili się wspaniale podczas zabaw prowadzonych przez Panią Animatorkę.

Malowanie buziek, dmuchana zjeżdżalnia i robienie ogromnych baniek mydlanych, to tylko niektóre z atrakcji jakie przygotowane zostały dla naszych wychowanków.

Wiele radości sprawiły dzieciom także zabawy z chustą animacyjną i przechodzenie przez tęczowy tunel. Nie zapomnieliśmy także o wesołych „Kaczuchach” i „Pociągu”,który jechał bardzo krętą drogą .

Pani Animatorka wyczarowała dla naszych wychowanków różne figurki i bransoletki ze skręcanych balonów. Ogromną frajdą okazała się również zabawa z Myszką Miki i wspólne zdjęcia.

Nie zabrakło także słodkiego poczęstunku- pysznych ciast przygotowanych przez rodziców, kolorowego deseru z galaretek i bitej śmietany oraz soków na orzeźwienie.

         Uśmiechów i radości nie było końca.

Do obejrzenia fotorelacji z tej wspaniałej uroczystości

zapraszamy do Galerii

Tekst: Iwona Komar

Foto: Katarzyna Głodek

„KOLORY” Wanda Chotomska

„Kolory” Wanda Chotomska

Wyszedł ślimak rano na łąkę,

Gra w kolory z tęczą i słonkiem.

– Grasz w kolory?- Gram!

– Znasz kolory? – Znam!…..

    W czwartek 17.05. wychowankowie  poznali kolejnego autora, który pisał dla dzieci. Tym razem była to Pani Wanda Chotomska. Panie Iwona Komar i Monika Pietrzyk- Bilska na podstawie utworu „Kolory” przygotowały teatrzyk. Wychowankowie mieli możliwość przypomnienia i utrwalenia kolorów oraz poznania zwierząt zamieszkujących łąkę i wydawanych przez nie odgłosów. Dzieci wspaniale odgadywały zagadki oraz dobierały kolory. Z zainteresowaniem obejrzały i przeprowadziły doświadczenia związane z mieszaniem się kolorów. Uczestniczyły również w zabawie ruchowej. Na koniec wychowankowie wykonali w grupach kolorowe prace plastyczne farbami, używając do tego palców dłoni oraz gąbek. Radości i uśmiechów było co niemiara.

2a

Do obejrzenia pozostałych zdjęć zapraszamy do Galerii

Tekst i przygotowanie: Iwona Komar, Monika Pietrzyk-Bliska

Foto: Katarzyna Głodek