„Ogród Sensoryczny”

Projekt „Ogród sensoryczny” jest naszym własnym projektem realizowanym od 2018 roku. Postanowiliśmy wówczas zagospodarować przestrzeń ośrodkowego podwórka tak, by jeszcze lepiej pełniła swoje funkcje. Ogród sensoryczny ma na celu nie tylko upiększenie terenu ośrodka, ale również posiada niezwykle cenne walory edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne. Tworzony przez nas ogród sensoryczny to miejsce, w którym można się bawić, uczyć i odpoczywać w otoczeniu różnorodnej roślinności. Zajęcia i zabawy w ogrodzie służą kształtowaniu u wychowanków wrażliwości na piękno natury, umiejętności pielęgnacji i szanowania zieleni. Kolorowe kwiaty, krzewy o różnym pokroju, różnorodne materiały, elementy architektury ogrodowej i placu zabaw stymulują zmysły.

            W pierwszym etapie realizacji Projektu „Ogród Sensoryczny”, jesienią 2018 roku wymienione zostały elementy placu zabaw, przygotowane podłoże pod nowy trawnik, wytyczone linie rabat i dokonane pierwsze nasadzenia.

Wiosną 2019 roku zasialiśmy  trawnik, uzupełniliśmy rabaty w dodatkowe kwiaty i krzewy, założyliśmy warzywnik i wykonaliśmy ścieżkę sensoryczną. Po pierwszych nasadzeniach i wstępnej realizacji projektu, nastąpił czas systematycznej jego pielęgnacji. Do dbania o ogród na bieżąco wdrażani są wychowankowie Ośrodka podlewanie, wyrywanie chwastów, przycinanie roślin, grabienie liści.

W kolejnych etapach realizacji projektu ogród wyposażony został także w dodatkowe elementy placu zabaw oraz ogrodowe instrumenty muzyczne, które motywują dzieci do aktywności. W przyszłości planowane jest jeszcze doposażenie ogrodu w sprzęt sportowy.

W efekcie współpracy społeczności ośrodkowej na terenie placówki powstał ogród z cechami właściwymi dla ogrodu sensorycznego, z którego walorów korzystają wychowankowie Ośrodka. Nauczyciele realizują w nim zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, specjalistyczne i świetlicowe. Podczas prowadzenia zajęć nauczyciele wykorzystują elementy hortiterapii. Powstające co jakiś czas nowe kompozycje i aranżacje, które wykonujemy, stwarzają atrakcyjną przestrzeń do nauki, terapii i odpoczynku na świeżym powietrzu.

Pomysłodawca i koordynator projektu: Monika Pietrzyk-Bilska