Baza dydaktyczno- terapeutyczna

Sale zajęć

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach mieści się w piętrowym budynku wyposażonym w windę. Ośrodek posiada:

 • 6 sal grupowych,
 • sale zajęć indywidualnych: gabinet logopedy, gabinet psychologa, gabinet AAC i Terapii Ręki,
 • Salę Doświadczania Świata,
 • salę Integracji Sensorycznej i rehabilitacji.

Ośrodek dysponuje także salą świetlicową, w której zapewniana jest opieka dla wychowanków w czasie wolnym od zajęć, jak również organizowane są zajęcia świetlicowe oraz różne uroczystości.

Wszystkie sale wyposażone są w meble, specjalistyczny sprzęt i pomoce dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych wychowanków, co stanowi profesjonalne zaplecze dydaktyczno-terapeutyczne placówki.

Ogród Sensoryczny z placem zabaw

Przed budynkiem Ośrodka założony został Ogród Sensoryczny z placem zabaw, który jest systematycznie doposażany, w nowe sprzęty, rośliny i akcesoria, aby silniej niż tradycyjne ogrody oddziaływać na zmysły. Baza ogrodu wykorzystywana jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych.

Metody i techniki pracy

W codziennej pracy z wychowankami stosujemy metody mające na celu stymulowanie oraz wspomaganie ich wszechstronnego rozwoju:

 • Metoda Poranny Krąg,
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia,
 • Stymulacja polisenoryczna,
 • Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Ośrodków Pracy,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Program Aktywności „Świadomość  Ciała, Kontakt i Komunikacja” M. i Ch. Knillów,
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca,
 • Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Logorytmika,
 • Pedagogika zabawy,
 • Pedagogika Montessori,
 • Pedagogika Froebla,
 • elementy Metody Krakowskiej,
 • Muzykoterapia,
 • Techniki relaksacyjne,
 • Arteterapia,
 • elementy hortiperapii.

Narzędzia diagnostyczne

Ośrodek dysponuje narzędziami diagnostycznymi:

 • Profil Psychoedukacyjny PEP-R,
 • KORP (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego),

które wykorzystywane są przez kadrę pedagogiczną w celu wstępnej oceny rozwoju wychowanków i poziomu ich funkcjonowania, planowania terapii i określania dalszych celów rozwojowych, a także opisywania osiągnięć i postępów edukacyjno-terapeutycznych.