„Zakręcona Akcja”

                                                                                                         
Nasza placówka od roku 2015 bierze udział w projekcie „Zakręcona Akcja”, który polega na zbiórce plastikowych zakrętek, na rzecz Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Dochód z tej akcji przeznaczany jest na spełnianie marzeń dzieci i ich rodzin, objętych opieką hospicjum.  

Dziękujemy wszystkim, którzy zbierają plastikowe zakrętki. Pamiętajcie, że Zakręcona Akcja trwa nadal, zapraszamy do udziału.

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia funkcjonuje od 1997 roku. Zostało powołane, aby objąć domową opieką dzieci i młodzież z chorobami nowotworowymi oraz innymi nieuleczalnymi i postępującymi schorzeniami. Założycielem i Prezesem hospicjum jest o. dr Filip Leszek Buczyński.

Opieka świadczona przez Hospicjum umożliwia pobyt dziecka we własnym domu przy zachowaniu wysokich standardów opieki medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, socjalnej oraz duchowej. Opieka jest bezpłatna dla rodzin Podopiecznych. Hospicjum finansuje kompleksową pomoc medyczną, zakup leków oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla dzieci. Dodatkowo podopieczni i ich rodziny korzystają z bezpłatnych usług stomatologicznych, zabiegów rehabilitacyjnych, poradni neurologicznej oraz pomocy udzielanej przez Poradnię Zdrowia Psychicznego w Domu Małego Księcia w Lublinie.

Koordynator akcji na terenie Ośrodka: Iwona Komar