Zasady profilaktyki przeciw COVID-19

W związku z wprowadzeniem na terenie powiatu ryckiego strefy czerwonej, pragniemy przekazać Państwu następujące zasady profilaktyki przeciw COVID-19, które zostają dodatkowo  wprowadzone w Ośrodku z dniem 19.10.2020r.  i będą obowiązywały aż do odwołania:

1. Rodzice dowożący dzieci samodzielnie do Ośrodka nie wchodzą do placówki. Po naciśnięciu dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych, czekają na pracownika ośrodka a następnie przekazują mu dziecko. Po zakończonych zajęciach, pracownik przekazuje dziecko rodzicowi również przy drzwiach wejściowych.

Zasady te obowiązują także rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWR.

2. Uczniowie dojeżdżający busem do placówki z trasy Babice- Trojanów, ze względu na wprowadzone obostrzenia i wytyczne MZ i GIS będą dowożeni rotacyjnie- co drugi dzień zaczynając w poniedziałek 19.10.2020r. od dzieci z Babic i Damianowa, a we wtorek pozostałe dzieci: z Życzyny, Prandocina i Woli Życkiej.

Oczywiście rodzic może dowieźć dziecko do placówki osobiście.

3. Na terenie ośrodka wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami Ośrodka w przestrzeniach wspólnych oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa;

4. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych, dopuszcza się natomiast organizowanie i prowadzenie zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu ośrodka;

5. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzic ma możliwość pozostawienia ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim              / po konsultacji medycznej) i zapewnia kontakt z ośrodkiem na ten czas. Uczniom pozostającym w domu, zapewniamy materiały i  pomoce dydaktyczne;

6. W przypadku, gdy na członków rodziny nałożona zostaje kwarantanna, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora / wychowawcy o zaistniałym fakcie i niezwłoczne odebranie dziecka z ośrodka.  

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Nauczycielom i Pracownikom Oświaty składamy najlepsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i pełnej satysfakcji z pełnionej misji edukacyjnej.

Powszechny Spis Rolny 2020

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

  • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUShttps://spisrolny.gov.pl.
  • telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję„Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się

rachmistrzowie spisowi:

  • telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
  • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: spisrolny.gov.pl.

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

6 października po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Na całym świecie choruje na nie aż 17 milionów osób. To najczęstsza, przewlekła przyczyna niepełnosprawności występująca u dzieci. Istotą MPD są zaburzenia koordynacji ruchowej, różnego stopnia spastyczność lub wiotkość mięśni, ruchy mimowolne oraz zaburzenia psychomotoryczne. Dodatkowo mogą również występować zaburzenia zachowania, upośledzenie narządów wzroku, słuchu i mowy, niepełnosprawność intelektualna, a także epilepsja.  Najczęściej dzieci z MPD nabywają zdolności do obracania się, siadania, pełzania i chodzenia w późniejszym wieku niż ich zdrowi rówieśnicy. Bardzo często osoby z MPD potrzebują pomocy drugiej osoby, by radzić sobie z codziennymi czynnościami. Ich stan zdrowia pogarsza się wraz z wiekiem, dlatego konieczna jest stała opieka i rehabilitacja ruchowa. Głównym celem obchodów jest uwrażliwienie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienne problemy osób dotkniętych tym schorzeniem.

Motywem przewodnim ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego jest kolor zielony. Dlatego aby upamiętnić ten wyjątkowy dzień oraz zaznaczyć naszą solidarność z osobami z MPD założyliśmy zielone stroje. Podczas zajęć nasi wychowankowie wykonali wspólną gazetkę: „Zielone serduszka dla osób z MPD” oraz „Zielony łańcuch nadziei”. Oprócz tego dzieci wysłuchały bajek i piosenek o kolorze zielonym, a także obserwowały projekcje zielonych świateł.

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego – GALERIA

Przygotowanie i tekst: Katarzyna Głodek, Magdalena Szklarczyk

Zdjęcia: Katarzyna Głodek, Katarzyna Gransztof

DZIEŃ CHŁOPKA

30 września obchodziliśmy w Ośrodku Dzień Chłopaka. U uwagi na obostrzenia związane z pandemią Covid -19 i obowiązek zachowania reżimu sanitarnego każda grupa dzień ten obchodziła we własnym gronie. Z okazji tego Dnia niezwykłego, życzmy wszystkim chłopcom i małym i dużym, wszystkiego najlepszego. Humoru radosnego i aby codziennie spotkało Was coś dobrego!

DZIEŃ CHŁOPAKA – GALERIA

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Głodek

OGRÓD SENSORYCZNY

Wrzesień zachwycił nas piękną pogodą, dzięki czemu korzystaliśmy z walorów naszego ogrodu sensorycznego. Dzieci oprócz zabawy na placu zabaw korzystały również z ogrodowych instrumentów muzycznych jak dzwony i bębny. Koncertów nie było końca.

Ogród sensoryczny – Galeria

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Głodek

Wycieczka do ogrodów Daglezji

Jak co roku, korzystając ze słonecznej pogody, wybraliśmy się na pieszą wycieczkę do Centrum Ogrodniczego „Daglezja” przy ulicy Zielonej w Rykach, by podziwiać piękną i rzadko spotykaną roślinność. Spacer wśród zielonych drzew i krzewów oraz kolorowych traw dał naszym wychowankom wiele wrażeń sensorycznych i chwilę wyciszenia.

DAGLEZJA – GALERIA

Zdjęcia: Katarzyna Głodek

Tekst: Katarzyna Gransztof

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po długiej przerwie spotkaliśmy się aby na nowo rozpocząć wspólną naukę i zabawę. Rok szkolny 2020/2021 zaczynamy w nowych, trudniejszych warunkach, jednak każdy z nas cieszy się, że możemy znowu być tu razem. Wszystkim wychowankom i pracownikom Ośrodka życzymy zdrowia, wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów i entuzjazmu w podejmowaniu nowych wyzwań.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – GALERIA ZDJĘĆ

Zdjęcia i tekst: Katarzyna Głodek