„Terapia Ręki dla każdego”

W roku szkolnym 2021/2022 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Terapia ręki dla każdego”, autorstwa MagdalenySidor- Minorczyk z Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Happy Kids Place” w Ząbkach. Etapy realizacji projektu realizowane były  we wszystkich grupach naszej placówki. Celem projektu było rozwijanie umiejętności motorycznych wśród dzieci. Projekt trwał 9 miesięcy, obejmował 9 sfer :sprawność fizyczna i stabilizacja posturalna, równowaga, napięcie mięśniowe, percepcja wzrokowa, koordynacja wzrokowo- ruchowa, percepcja czuciowa, opozycja palców, dysocjacja kciuka, manipulacja, rozwój grafomotoryki. Na realizację każdego podpunktu przeznaczony był miesiąc. Podczas realizacji każdej sfery wdrażano jak najwięcej zabaw, ćwiczeń i aktywności zgodnych z planem projektu dostosowanych do możliwości psychofizycznych naszych wychowanków. Projekt pozytywnie wpłynął na usprawnienie i wzmocnienie całego organizmu, urozmaicenie zajęć, propagowanie aktywności zespołowej, dążenie do współpracy, integracji oraz zapobieganiu występowania nieprawidłowości nawykowych  w rozwoju motoryki.

Koordynator projektu na terenie Ośrodka: Magdalena Walasek