Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach, ul. Ogrodowa 6,  08-500 Ryki

Tel.  81 473 60 20, e-mail: orw.ryki@op.pl