Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Rykach – Pani Beata Dudzik
1