„Zbieraj baterie i telefony”

ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY to długofalowy, ogólnopolski program edukacyjny dla szkół i placówek oświatowych, na temat prawidłowego pozbywania się zużytych baterii i telefonów komórkowych. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.                                                      

Program ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY poprzez praktyczne działania oraz systematyczną edukację ekologiczną, zachęca dzieci i młodzież do właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz przekonuje do przyjaznych środowisku naturalnemu postaw i nawyków.                             

Nasz Ośrodek bierze udział w programie od roku szkolnego 2021/2022. W roku szkolnym 2022/2023 zebraliśmy 16 kilogramów zużytych baterii.                                                                  

Dziękujemy wszystkim, którzy włączają się w to przedsięwzięcie. Zapraszamy do udziału również w tym roku.

Koordynator programu na terenie Ośrodka: Iwona Komar