Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy , rozpoczął swoją działalność w 2008 r. Budynek został wyremontowany, ponieważ od dłuższego czasu stał opustoszały. We wcześniejszych latach mieściło się w nim Przedszkole Samorządowe nr 4.

Clipboard01 Clipboard02

Placówka stworzona została z myślą o dzieciach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, w wieku od 3 do 25 , które posiadają orzeczenie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. Jest to jedyna placówka o takim charakterze w powiecie ryckim.

         We wrześniu 2008 do ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego zostało przyjętych 10 wychowanków, przydzielonych do 3 grup, na podstawie stopnia niepełnosprawność intelektualnej, sprzężeń i wieku.

Początkowo placówka została doposażona w meble, sprzęt, pomoce dydaktyczne. Oprócz sal zajęciowych powstały: sala gimnastyczna, sala masażu i fizykoterapii oraz świetlica z jadalnią. W międzyczasie w Ośrodku została utworzona Sala Doświadczania Świata, w której dzieci mają możliwość wielozmysłowej stymulacji.      Placówka posiada swój własny budżet , ale środki finansowe pozyskiwane były również z fundacji oraz od sponsorów.

         Uroczyste otwarcie Ośrodka odbyło się 13 stycznia 2009r. Wówczas dyrektorem była Pani Anita Gazda .

Obecnie placówka zmieniła się nie tylko wewnątrz , zmieniło się również otoczenie Ośrodka. Zasadzono krzewy, wybudowano plac zabaw dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych, teren wokół Ośrodka został wyłożony kostką.

         Od września 2015 r. funkcję Dyrektora Ośrodka pełni Pani Beata Dudzik. Obecnie w Ośrodku przebywa 25 wychowanków, przydzielonych do 6 grup. Zwiększyła się oferta edukacyjna placówki. Uczniowie korzystają z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, zajęć edukacyjno – terapeutycznych oraz z zajęć ze specjalistami: logopedą, psychologiem, zajęcia z terapeutą Integracji Sensorycznej, zajęcia rehabilitacji ruchowej, Terapii ręki, Alternatywne Metody Komunikacji. Najmłodsi wychowankowie Ośrodka maja możliwość uczestniczenia w zajęciach Wczesnego Wspomagania Rozwoju, na które przychodzą również dzieci spoza placówki.

         Ośrodek wyposażony jest w niezbędny, specjalistyczny sprzęt oraz na bieżąco uzupełniana jest baza dydaktyczna.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA1966121_772123772833208_4023931861243059941_o