Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 374), w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020, poz. 433), w Ośrodku zostały czasowo zawieszone zajęcia do 14.04.2020.

Od 25.03. 2020 r. do 10.04.2020 realizujemy zdalne nauczanie dla naszych wychowanków oraz dzieci realizujących zajęcia WWR.

Na Facebooku została utworzona specjalna grupa OR-W- Ryki – Wspólne nauczanie, która jest przeznaczona dla wychowanków Ośrodka i ich rodziców. Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści są w stałym kontakcie z Państwem, przygotowują niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, które przekazują Państwu za pomocą m.in.: komunikatorów internetowych poczty elektronicznej, prowadzeniu zajęć online itp.

Jeżeli ktoś z Państwa ma problem z dostępem do Internetu lub komputera, bardzo proszę o kontakt z wychowawcą. W takim przypadku będziemy przygotowywać karty pracy i niezbędne pomoce dydaktyczne, które w umówionym czasie rodzic odbierze w placówce.

                                                                                                            Beata Dudzik