Zasady profilaktyki przeciw COVID-19

W związku z wprowadzeniem na terenie powiatu ryckiego strefy czerwonej, pragniemy przekazać Państwu następujące zasady profilaktyki przeciw COVID-19, które zostają dodatkowo  wprowadzone w Ośrodku z dniem 19.10.2020r.  i będą obowiązywały aż do odwołania:

1. Rodzice dowożący dzieci samodzielnie do Ośrodka nie wchodzą do placówki. Po naciśnięciu dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych, czekają na pracownika ośrodka a następnie przekazują mu dziecko. Po zakończonych zajęciach, pracownik przekazuje dziecko rodzicowi również przy drzwiach wejściowych.

Zasady te obowiązują także rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia WWR.

2. Uczniowie dojeżdżający busem do placówki z trasy Babice- Trojanów, ze względu na wprowadzone obostrzenia i wytyczne MZ i GIS będą dowożeni rotacyjnie- co drugi dzień zaczynając w poniedziałek 19.10.2020r. od dzieci z Babic i Damianowa, a we wtorek pozostałe dzieci: z Życzyny, Prandocina i Woli Życkiej.

Oczywiście rodzic może dowieźć dziecko do placówki osobiście.

3. Na terenie ośrodka wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami Ośrodka w przestrzeniach wspólnych oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa;

4. Wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych, dopuszcza się natomiast organizowanie i prowadzenie zajęć na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu ośrodka;

5. W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby rodzic ma możliwość pozostawienia ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim              / po konsultacji medycznej) i zapewnia kontakt z ośrodkiem na ten czas. Uczniom pozostającym w domu, zapewniamy materiały i  pomoce dydaktyczne;

6. W przypadku, gdy na członków rodziny nałożona zostaje kwarantanna, rodzic jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Dyrektora / wychowawcy o zaistniałym fakcie i niezwłoczne odebranie dziecka z ośrodka.