Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego

6 października po raz kolejny obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. Na całym świecie choruje na nie aż 17 milionów osób. To najczęstsza, przewlekła przyczyna niepełnosprawności występująca u dzieci. Istotą MPD są zaburzenia koordynacji ruchowej, różnego stopnia spastyczność lub wiotkość mięśni, ruchy mimowolne oraz zaburzenia psychomotoryczne. Dodatkowo mogą również występować zaburzenia zachowania, upośledzenie narządów wzroku, słuchu i mowy, niepełnosprawność intelektualna, a także epilepsja.  Najczęściej dzieci z MPD nabywają zdolności do obracania się, siadania, pełzania i chodzenia w późniejszym wieku niż ich zdrowi rówieśnicy. Bardzo często osoby z MPD potrzebują pomocy drugiej osoby, by radzić sobie z codziennymi czynnościami. Ich stan zdrowia pogarsza się wraz z wiekiem, dlatego konieczna jest stała opieka i rehabilitacja ruchowa. Głównym celem obchodów jest uwrażliwienie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienne problemy osób dotkniętych tym schorzeniem.

Motywem przewodnim ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Mózgowego Porażenia Dziecięcego jest kolor zielony. Dlatego aby upamiętnić ten wyjątkowy dzień oraz zaznaczyć naszą solidarność z osobami z MPD założyliśmy zielone stroje. Podczas zajęć nasi wychowankowie wykonali wspólną gazetkę: „Zielone serduszka dla osób z MPD” oraz „Zielony łańcuch nadziei”. Oprócz tego dzieci wysłuchały bajek i piosenek o kolorze zielonym, a także obserwowały projekcje zielonych świateł.

Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego – GALERIA

Przygotowanie i tekst: Katarzyna Głodek, Magdalena Szklarczyk

Zdjęcia: Katarzyna Głodek, Katarzyna Gransztof